Athapack | Your Packaging Partner

Kişisel ve Kurumsal gelişim eğitimlerimiz devam ediyor.Canias IAS tara...


Kişisel ve Kurumsal gelişim eğitimlerimiz devam ediyor.

Canias IAS tarafından yaklaşık 24 yıllık sektör tecrübesi ile geliştirilen Canias , sektörden bağımsız, farklı yapılardaki firmalara uygun, açık kaynak kodlu ve dünya ölçeğinde bir kurumsal kaynak planlama çözümüdür. Firmamız Canias alt yapısını kullanmaktadır.


Our Personal and Corporate development trainings continue.

Developed by Canias IAS with approximately 24 years of industry experience, Canias is an integrated, sector-independent, open source enterprise resource planning solution suitable for companies in different structures and on a global scale. Our company uses the infrastructure of Canias.

#education #athapack Linkedin