Athapack | Your Packaging Partner

Athapack Ar-Ge Merkezi eğitimlerimiz devam ediyor.


Athapack Ar-Ge Merkezi olarak 10. ICSTR Dubai- Uluslararası Uluslararası Bilim ve Teknoloji Konferansı etkinliğinde paketleme makinelerimizi tanıtan ve sonlu elemanlar analizi ile topoloji optimizasyon çalışmalarımızı içeren akademik bildiriyi sunduk. Ar-Ge Merkezimiz akademik ve bilimsel nitelikli çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.As Athapack R&D Center, we presented an academic paper that introduced our packaging machines and included our finite element analysis and topology optimization studies at the 10th ICSTR Dubai- International International Science and Technology Conference event. Our R&D Center continues its academic and scientific studies without slowing down.